SOLTAK

Vi legger og monterer soltak på ditt hus…

Ønsker du et tak som produserer den strømmen du trenger i din husstand?

Nytt tak?

Vi har den siste tiden erstattet gamle tak med et nytt og moderne solcelle anlegg.

Byggeperioden er forholdsvis kort og det nye taket blir både pent og ikke minst produktivt.
Sammen med elektriker gir vi deg en fast pris på ned montering av ditt gamle tak og oppbygging av et nytt og funksjonelt tak.
Med dagens strømpriser er dette faktisk en forholdsvis liten investering med en rask avkastning på en miljøvennlig løsning.

Morgendagens teknologi

Vi jobber tett sammen med Hassel Solar. De er leverandør av en moderne teknologi og har lang erfaring med testing og produksjon av funksjonelle celler for montering direkte på tak.

Du kan lese mer om soltakene på deres hjemmeside:
https://www.hasselsolar.no/

Solcelle tak under bygging
Ferdig tak – solcelle