NYBYGG

NYBYGG

Skal du bygge nytt hus eller hytte?
Vi hjelper deg med store og små byggeprosjekter.

Et byggeprosjekt er ofte en stor investering.
Derfor er det viktig med en god og ryddig samarbeidspartner.

Stol på oss!

Vi kan hjelpe deg med hele prosjektet fra A til Å.

Lang erfaring

Reksgård Bygg er et veletablert og solid selskap med lang og god erfaring. Vi har gode referanser og har gjennomført store og små byggeprosjekter i over 20 år.
Sammen med våre gode underleverandører kan vi være med helt fra du starter planleggingen og frem til bygget står ferdig og klar for godkjennelse.
Vi er opptatt av en god og konstruktiv dialog med våre oppdragsgivere under hele byggeperioden.

Tretopp hytte
Ferdig bygg